KW Classic Road Race 2013

8:00am Start (Sportif) Start List Results
9:15am Start (Elite 4 / Master 3 Men, Women except E1&2) Start List Results
11:45am Start (Elite Women, Elite 3 / Junior / Master 2 Men) Start List Results
2:30pm Start (Elite / Master 1 Men) Start List Results